mankind arrow
Kabz End – Bengali
farming town silhouette